Bol u struku

Hariz ibn Ejjub prenio je od Abu Samina, od Ali ibn Asbata, od Abu Hamze, od Hamrana ibn A'yana, koji je rekao:

“Čovjek je rekao Imamu Muhammed ibn Ali al-Baqiru – mir neka je na nj: ‘O sine Poslanikov, muči me žestok bol u struku. Pokušao sam ga izliječiti mnoštvom lijekova, ali bezuspješno.’ Al-Baqir mu reče: ‘A šta je s dovom od Emir al-mu'minina?’ Čovjek je odgovorio: ‘A o kakvoj dovi je riječ, o sine Allahova Poslanika?’ On reče: ‘Kada završiš svoje namaze, stavi svoju ruku na sedždu i reci: Zar ste mislili da Smo vas iz zabave stvorili i da Nam se nećete vratiti. I neka je uzvišen Allah, Vladar istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodara prijestolja veli¬čanstvenog! A onaj koji se, pored Allaha, moli drugom bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarom svojim će račun polagati, i nevjernici ono što žele neće postići. I reci: ‘Gospodaru moj, oprosti i smiluj se, Ti si najmilostiviji! (Kur'an, 23: 115-118) Čovjek reče: ‘Učinio sam to i boli je nestalo, neka je zahvala Uzvišenom Allahu.’”

Muhammed ibn Džafer al-Bursi prenio je od Muhammeda ibn Yahya al-Armanija, od Muhammeda ibn Sinana, od Abdullaha – mir neka je na nj – koji je rekao:

“Allahov Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicu – je rekao: ‘Pij selen, jer je on dobar za bolove u struku.’”

Također se prenosi od njega, potom od Muhammeda ibn Yahyaa, od Junusa ibn Zabiyana, od Abu Džafera – mir neka je na nj – koji je rekao da je Emir al-mu'minin – mir neka je na nj – kazao:

“Ko god želi da mu hrana ne naškodi, neka ne jede dok nije gladan, i dok mu stomak nije prazan. A kada jede, neka spomene Allahovo ime i neka žvače dobro, i neka prestane s jelom dok je još pri apetitu.”

Abdullah ibn Bistam je prenio od Muhammeda ibn Razina, od Ham¬mada ibn Isaa, od Hariza, od Abu Abdillaha – mir neka je na nj – od Emir al-mu'minina – mir neka je na nj – koji je rekao:

“Ko god želi vječni život i Ahiret, i ko nije obmanut trajnošču Dunjaluka, neka nosi lahku odjeću, neka jede rano, i neka ima rjeđe seksualne odnose sa ženom.”

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa perzijskog: Amar Imamović

Pitanja i odgovori