Razlika između čovjeka i ostalih živih bića

Pored toga što pripada živim bićima Ovoga svijeta i što je sačinjen od istih elemenata od kojih su sačinjena ostala živa bića, čovjek posjeduje specifičnosti i prednosti koje ga odvajaju od ostalih živih bića. Čovjek se u mnogobrojnim dimenzijama razlikuje od cvjetova, bilja, lišća i drveća, insekata i ostalih životinja. Naprimjer, životinjama za stizanje do savršenstva ne treba nikakvo podučavanje i odgoj. Nagoni koje je Uzvišeni položio u svaku od njih dovoljni su da ih po automatizmu vode i upravljaju do njihovog savršenstva, dok čovjek ima potrebu za odgojem i obrazovanjem i ako ne bude odgojen kroz znanje i praksu, neće moći dostići  zamišljeno. Ljudsko savršenstvo niti će ikada svoje skrivene nutarnje potencijale aktualizirati.

Musa, a.s., i Harun, a.s., dolaze kod faraona da ga pozovu Jednom Bogu:

قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَى ◘ قَالَ رَبُّنَا الَّذِى أَعْطَى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى

“Pa ko je Gospodar vaš, o Musa?” – upita faraon. “Gospodar naš je Onaj Koji je sve Svome stvorenju podario i potom ga uputio!”[1]

Organi potrebni za život

Prirodna struktura životinja i hrana kojom se hrane se razlikuju. Mudri Gospodar je za nastavak života svakoj životinji, u skladu sa njenim životnim uvjetima, dodijelio odgovarajući instrumentarij za opstanak. Lavu mesožderu dao je kandže, a ovci je dodijelio zube za sječenje trave. Nekoj životinji dao je brzinu trčanja, drugoj je podario moć skakanja, a nemoćnog komarca opskrbio je cjevčicom sa sisanje. Kljun ptice koja jede sjemenke razlikuje se od kljuna ptice koja jede strvinu.

Prvi Musaov dokaz o postojanju Boga bio je: Moj Gospodar je učvrstio ogromno zdanje stvaranja na temelju znanja i mudrosti i svakom stvorenju je darovao ono što zaslužuje.

Darovalac koji je cvijetu miris i zemlji dušu dao

Svako što je zasluživao mudrošću mu je dao

Međutim, posjedovanje instrumentarija i potrebnih sredstava jedna je stvar, a druga je stvar znanje o upotrebi tog instrumentarija. Zvučnik je, naprimjer, sredstvo emitovanja zvuka, ali upotreba ovog instrumenta zahtijeva znanje i upućenost. Može se desiti da u ovoj džamiji budu odlični zvučnici, ali ako nema jednog tehničara da ih pokrene da emituju zvuk, od njih neće biti puno koristi. Posjedovanje uređaja za slikanje i operacije u bolnici nije isto kao i njihovo korištenje. Potreban je učen doktor da valjano i stručno upotrijebi instrumente, da pravilno načini snimak, uoči kamen u bubregu, nožem otvori stomak bolesnika, izvadi kamen, zašije ranu i oslobodi ga bolova i patnje.

Drugi Musaov, a.s., dokaz za postojanje Boga bio je taj da je Njegov Gospodar – pored toga što je sve životinje opskrbio neophodnim instrumentarijem za život – u školi stvaranja sva stvorena bića podučio korištenju tog instrumentarija. Slabašni komarac jako je dobro upućen kako i gdje da upotrijebi krvnu pumpu, odnosno svoju sisaljku, koja je umjesto igle injekcije, da bi na taj način sisao krv, prehranjivao se i očuvao vlastiti život.

Sva ova prirodna harmonija i red ne mogu se naslijepo i slučajnim postrojavanjem stvari u prirodi pokrenuti. Ona moćna Bit, Koja je Svojom voljom i znanjem, s preciznim proračunima, stvorila svijet, jeste Mudri i Uzvišeni Bog.

 

 

Izvor: Muhammed Taqi Falsafi, Dijete, naslijeđe i odgoj 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2011, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić


[1] Ta-ha, 49-50.

Pitanja i odgovori