Plač

Kad bi im se ajeti Milostivog čitali, oni bi licem na tle padali i plakali.[1]

I padaju licem na tle plačući, i on im uvećava strahopoštovanje.[2]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Sretan li je onaj kojeg Uzvišeni Allah gleda dok plače nad svojim grijehom iz straha od Njega, a da drugi i ne znaju za taj grijeh.”[3]

Božiji Poslanik, s.a.v.a., u govoru na Oprosnom hadžu: “Kome poteku suze iz straha od Allaha, za svaku kap na vagi djela imat će nagradu kolika je planina Uhud.”[4]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Sedmero je u hladu Allahovog prijestolja na Dan kada neće biti hlada osim Njegova hlada. Jedan je čovjek koji se na osamljenom mjestu sjeća Allaha, dž.š., pa mu suze poteku zbog straha od Allaha.”[5]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kome iz straha od Allaha iz očiju potekne suza velika koliko mušica, Allah će mu podariti sigurnost na Dan velikoga straha.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Uplakane oči i strah u srcima milost su Allahova, slavljeno neka je Njegovo ime. Kada se kod vas pojavi ovo dvoje, iskoristite priliku za dovu.”[7]

Imam Ali, mir s njim: “U plaču iz straha od Allaha nalaze se ključevi milosti.”[8]

Imam Ali, mir s njim: “Plač iz straha od Allaha osvjetljava srca i čuva ga od povratka grijehu.”[9]

Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Nema Allahu, dž.š., draže kapi od dviju: kapi krvi prolivene na Božijem putu i kapi suze u tami noći kojom rob ne traži ništa osim Allaha, dž.š.”[10]

Imam Bakir, mir s njim: “Na Sudnjem danu sve su oči uplakane, osim troje: oči koje su dočekale zoru na Božijem putu, oči uplakane iz straha od Allaha i oči oborene pred onim što je Allah zabranio.”[11]

Imam Sadik, mir s njim: “Ako ne možeš plakati, onda se natjeraj na plač, i ako iz oka poteče suze koliko je glave muhe, blago tebi.”[12]

Imam Sadik, mir s njim: “Nema stvari da se ne može izmjeriti osim suze, jer zaista, jedna kap suze gasi more vatre. Kada se oči navlaže suzama, to lice neće snaći tuga niti poniženje, a kada suze poteku licem, Allah zabranjuje to lice Džehennemu. Ako se u jednom narodu nađe neko ko plače, cijeli taj narod je obuhvaćen milošću.”[13]

Oči bez suza 

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Među znacima nesreće su i oči bez suza.”[14]

Imam Ali, mir s njim: “Oči su suhe samo zbog okamenjenosti srca, a srce je okamenjeno samo zbog mnoštva grijeha.”[15]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović 

 


[1] Merjem, 58.
[2] El-Isra, 109.
[3]El-Bihar, 93/331/15.
[4] Isto, 93/334/25.
[5]Isto, 84/2/71.
[6]Isto, 93/336/30.
[7]Mekarimu-l-ahlak, 2/96/10.
[8]Gureru-l-hikem, 2051.
[9]Isto, 2016.
[10]El-Bihar, 69/378/31.
[11] El-Bihar, 7/195/62.
[12]‘Uddetu-d-da‘i, 161.
[13]El-Bihar, 93/331/14.
[14] Isto, 70/52/11.
[15]El-Bihar, 73/354/60.

Pitanja i odgovori