Knjiga

Knjiga

Nun. Tako Mi kalema i onoga što oni pišu.[1]

Imam Ali, mir s njim: “Knjige su ružičnjaci učenjaka.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Lijepa li govornika knjige!”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Čovjek koji se umiri knjigama neće izgubiti nijedan mir.”[4]

Pisanje i ličnost pisca

Imam Ali, mir s njim: “Glasnik tvoj tumač je razuma tvoga. Knjiga tvoja najrječitiji je govornik o tebi.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Ono što čovjek piše pokazatelj je nje­gova razuma i dokaz vrijednosti.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Razum učenih je u oštricama njihovih pera.”[7]

Poticanje na bilježenje znanja  

7.  Poslanik, s.a.v.a.: “Vežite znanje zapisivanjem!”[8]

8.  Poslanik, s.a.v.a.: “Zapišite znanje prije odlaska znalaca, jer znanje od­lazi umiranjem znalca.”[9]

9.  Imam Sadik, mir s njim: “Pišite! Zaista nećete pamtiti dok ne zapišete.”[10]

10.  Imam Sadik, mir s njim: “Srce se oslanja na pisanje.”[11]

Nagrada pisanja 

Poslanik, s.a.v.a.: “Kada umre vjernik a iza njega ostane jedan list na kojem je zapisao nešto od znanja, taj će list na Sudnjem danu pred­stavljati zastor između njega i Vatre, a Allah, dž.š., za svako slovo koje je na njemu napisao dat će mu grad koji je sedam puta prostraniji od Dunjaluka.”[12]

Poslanik, s.a.v.a.: “Ko zapiše od mene nešto od znanja ili hadis, dok to što je zapisano postoji, bit će mu pisana nagrada.”[13]

Običaji pisanja

Poslanik, s.a.v.a.: “Bismillahir-rahmanir-rahim predstavlja početak sva­kog pisanja.”[14]

Imam Sadik, mir s njim: “Ne propuštaj napisati Bismillahir-rah­manir-rahim, pa makar nakon toga bili i stihovi.”[15]

Dopisivanje

Poslanik, s.a.v.a.: “Odgovoriti na pismo obaveza je poput odgovora na selam.”[16]

Imam Sadik, mir s njim: “Održavanje veze među braćom kada su prisutni odvija se posjetama i obilascima, a dopisivan­jem kada su na putu.”[17]

Imam Sadik, mir s njim: “Odgovoriti na pismo obavezno je kao što je obavezno odgovoriti na selam.”[18]

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera Mudrosti 4, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., s arapskog preveo: Ertan Basarik

 


[1] El-Kalem, 1.

[2] Gureru-l-hikem, 991.

[3] Isto, 9948.

[4] Isto, 8126.

[5] Nehdžu-l-belaga, izreka 311.

[6] Gureru-l-hikem, 7260.

[7] Isto, 6339.

[8] Kenzu-l-‘ummal, 29332.

[9] Kenzu-l-‘ummal, 28733.

[10] El-Kafi, 1/52/9.

[11] Isto, 1/52/8.

[12] Emali-s-Saduk, 40/3.

[13] Kenzu-l-‘ummal, 28951.

[14] Ed-Durru-l-mensur, 1/27.

[15] El-Kafi, 2/672/1.

[16] Kenzu-l-‘ummal, 29294.

[17] Tuhafu-l-‘ukul, 358.

[18] El-Kafi, 2/670/2.

Pitanja i odgovori