Ovaj svijet i njegovi izazovi

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Kada čovjek bude nošen na tabutu duša će lebdjeti iznad tabuta i dozivati: ”O moja porodico i djeco moja! Nemojte da se Ovaj svijet igra s vama, kao što se igrao sa mnom. Sakupljao sam imetak na dozvoljen i nedozvoljen način, a onda ga ostavio drugima, pa je užitak za njih, a posljedica za mene. Pazite se sličnog onome što se meni dogodilo.” (Biharu-l-envar, sv. 6, str. 161.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Da čovjek spozna svoj smrtni čas i brzinu njegovog dolaska zamrzio bi nadanja i traganje za Ovim svijetom.” (Biharu-l-envar, sv. 73, str. 166.)

Imam Kazim, a.s., kaže: “Primjer Ovog svijeta je poput zmije čija vanjština je mehka na dodir, a unutrašnjost otrov koji usmrćuje. Mudri je izbjegavaju, dok je djeca vole i žele uhvatiti rukama.” (Biharu-l-envar, sv. 78, str. 311.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Ljubav prema Ovom svijetu je korijen svih grešaka.” (El-Kafi, sv. 2, str. 315.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Onaj čija dva dana budu ista – na gubitku je.” (Biharu-l-envar, sv. 71, str. 173.)

Imam Kazim, a.s., kaže: “Primjer Ovoga svijeta je poput primjera vode u moru: koliko god žedni iz njega pio – njegova žeđ se povećava, sve dok ga voda ne usmrti.”(Biharu-l-envar, sv. 78, str. 311.)

Imam Ali ibn Muhammed Hadi, a.s., kaže: “Na Ovom svijetu ljudi su poštovani zbog bogatstva, a na Budućem zbog pravednih djela.” (Biharu-l-envar, sv. 78, str. 368.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Uzrok propasti mojih sljedbenica je u dvije stvari: zlatu i tankoj odjeći, a mojih sljedbenika u napuštanju znanja i skupljanju imetka.” (Zbirka Waram)

Imam Husejn, a.s., kaže: “Zaista, ljudi su robovi Ovog svijeta, a njihova vjera je površna i samo na jeziku. Oni su brižljivi sve dok su sigurni u opskrbu, a kada su iskušani raznovrsnim nevoljama, broj istinskih vjernika se smanjuje.” ( Biharu-l-envar, sv. 78, str. 117.)

Imam Hasan Medžteba, a.s., kaže: “Čudim se čovjeku koji razmišlja o onom što jede, a ne razmišlja o onom što nauči, pa izbjegava ono što bi naškodilo njegovom stomaku, a u prsa pohranjuje ono što će ga upropastiti.” (Sefinetu-l-bihar, sv. 2, str. 84.)

Imam Ali, a.s., je rekao: “Iako su tvrdičluk, kukavičluk i malodušnost različite težnje, zajedničko im je loše mišljenje o uzvišenom Allahu. (Nehdžu-l-belaga, pismo 53.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Kada bi sin Ademov posjedovao dvije prostrane doline kojima teku zlato i srebro, on bi ipak poželio i treću.” (Men la jahduruhu-l-fekih, sv. 4, str. 418.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Ko svoje srce veže za Ovaj svijet, vezat će ga za tri stvari: neprekidnu brigu, neostvarivu nadu i nedostižnu želju.” (El-Kafi, sv. 2, str. 320.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Koliko li je samo nesretnika čiji dani su odbrojani, ali oni još uvijek naporno tragaju za imetkom.” (Gureru-l-hikem, str. 240.)

 

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa engleskog prevela: Amina Čorak

Pitanja i odgovori