Posao i društveni odnosi te prevara u poslovima

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ko kupi hranu i ukladišti je četrdeset dana želeći podići cijenu muslimanima, te je potom proda, a dobiveni novac podijeli siromasima – ne može biti naknada za ono što je učinio.” (Biharu-l-envar, sv. 103, str. 89.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Ko se upusti u trgovinu bez poznavanja islamskih propisa, sigurno je zapao u zelenaštvo.” (Biharu-l-envar, sv. 103, str. 93.)

Imam Ali, a.s., prenosi od Poslanika, s.a.v.a., da je rekao: “Ko se bavi poslom kupovine i prodaje mora izbjegavati pet stvari. U suprotnom neće kupovati i prodavati. Mora izbjegavati: zelenaštvo, zaklinjanje, prikrivanje nedostataka na robi, hvaljenje prilikom prodaje i kuđenje prilikom kupovine.” (El-Hisal, sv. 1, str. 286.)

Imam Bakir, a.s., kaže: “Ko traga za opskrbom na Ovom svijetu kako bi bio neovisan od ljudi kad su u pitanju potrebe, kako bi osigurao svoje članove porodice i širio ljubav na komšije, susrest će Boga, Svemoćnog i Uzvišenog, na Sudnjem danu lica svijetlog poput punog Mjeseca.” (El-Kafi, svz. 5, str. 78.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ko kupi hranu i ukladišti je četrdeset dana želeći podići cijenu muslimanima, te je potom proda, a dobiveni novac podijeli siromasima – ne može biti naknada za ono što je učinio.” (Biharu-l-envar, sv. 103, str. 89.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Ko se upusti u trgovinu bez poznavanja islamskih propisa, sigurno je zapao u zelenaštvo.”(Biharu-l-envar, sv. 103, str. 93.)

Imam Ali, a.s., prenosi od Poslanika, s.a.v.a., da je rekao: “Ko se bavi poslom kupovine i prodaje mora izbjegavati pet stvari. U suprotnom neće kupovati i prodavati. Mora izbjegavati: zelenaštvo, zaklinjanje, prikrivanje nedostataka na robi, hvaljenje prilikom prodaje i kuđenje prilikom kupovine.” (El-Hisal, sv. 1, str. 286.)

Imam Bakir, a.s., kaže: “Ko traga za opskrbom na Ovom svijetu kako bi bio neovisan od ljudi kad su u pitanju potrebe, kako bi osigurao svoje članove porodice i širio ljubav na komšije, susrest će Boga, Svemoćnog i Uzvišenog, na Sudnjem danu lica svijetlog poput punog Mjeseca.” (El-Kafi, sv. 5, str. 78.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ko spava noseći u sebi prevaru protiv svoga brata muslimana, zasigurno spava u Božijoj srdžbi i ostaje u takvom stanju sve dok se ne pokaje.” (Sefinetu-l-bihar, sv. 2, str. 318.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ko prevari svoga brata muslimana, Bog mu oduzima mnoštvo opskrbe i raznosi sredstva za život, te ga prepušta njemu samom.” (Vesa’ilu-šši’a, sv. 17, str. 283.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., je zabranio dodavanje vode u mlijeko prilikom prodaje.” (Et-Tehzib, sv. 7, str. 13.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Oni koji varaju nisu od nas.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Čovjek koji prevari vjernika u prodaji ili kupovini nije od nas i na Sudnjem danu bit će proživljen sa Jevrejima, jer su oni narod koji je učinio najviše prevara na štetu muslimana.” (Biharu-l-envar, sv. 103, str. 80.)

 

 

 

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa engleskog prevela: Amina Čorak

 

Pitanja i odgovori