Strasti

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Plašim se tri stvari za moj Ummet nakon mene: neupućenosti nakon znanja, odvođenja u zabludu iskušenjima, te strasti stomaka i stidnih mjesta.” (El-Kafi, sv. 2, str. 79.)

Imam Bakir, a.s., kaže: “Nema vrjednijeg ibadeta Bogu Uzvišenom do čistote stomaka i stidnih mjesta od pohote.”  (El-Kafi, sv. 2, str. 80.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Čovjeku kome su ponuđeni porok i strast, ali ih on izbjegava zbog straha od Boga, Uzvišenog i Moćnog, On će zabraniti Vatru i sačuvat će ga Najvećeg straha.” (Mekarimu-l-ahlak, 429.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ko se čuva poroka stomaka, jezika i stidnih mjesta, zasigurno se čuva od svih grijeha.” (El-Muhadždžetu-l-bejda)

Imam Ali, a.s., kaže: “Zapamtite da zadovoljstva isčezavaju, a posljedice ostaju.” (Nehdžu-l-belaga, izreka 553.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ko poljubi dječaka iz strasti, Uzvišeni i Moćni Allah zadržat će ga u Vatri.” (El-Kafi, sv. 5, str. 548.)

Imam Bakir, a.s., kaže: “Koji trud je bolji od suzdržavanja stomaka i stidnih mjesta?!” (El-Kafi, sv. 2, str. 79.)

 

 

 

 

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa engleskog prevela: Amina Čorak

 

 

 

Pitanja i odgovori