Žena i njezin mehr

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Loš znak kod žene je njezin visoki mehr i bolesna narav.” (Biharu-l-envar, sv. 58, str. 321.) 

Imam Husejn, a.s., kaže: “Postoje tri vrste lopova:

1. oni koji ne daju zekat,

2. oni koji ne daju ženi zakonit mehr,

3. oni koji uzmu zajam s namjerom da ga ne vrate.” (Biharu-l-envar, sv. 96, str. 12.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Zaista, jedna od blagodati kod žene je njezin skromni mehr, dok je visoki mehr jedan od njenih loših znakova.” (Men la jahduruhu-l-fekih, sv. 3, str. 387.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Ne činite ženin mehr visokim, jer to stvara neprijateljstvo.” (Vesa’ilu-šši’a, sv. 21, str. 253.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Tri najružnija grijeha su: ubiti bezopasnu životinju, zadržati ženin mehr i ne isplatiti radnika.” (Biharu-l-envar, sv.64, str. 248.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Blagoslov braka je veći što su njegovi troškovi manji.” (Kenzu-l-‘ummal, sv. 16, str. 299.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Najbolje žene moga Ummeta su one čija su lica ozarenija što su im vjenčani darovi manji.” (Biharu-l-envar, sv. 103 str. 236.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ženite se, pa makar i sa željeznim prstenom kao darom.” (Kenzu-l-‘ummal, sv. 16, str. 321.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ko daruje, pa makar i šaku brašna ili hurmi kao vjenčani dar, njegov je brak zakonski ispravan.” (Kenzu-l-‘ummal, sv. 16, str. 321.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., udao je Fatimu, a.s., za Alija, a.s., a kao vjenčani dar Ali je dao hutamski pancir koji je vrijedio trideset dirhema.” (Vesa’ilu-šši’a, sv. 21, str. 251.)

 

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa engleskog prevela: Amina Čorak

Pitanja i odgovori