Spoznaja Boga, Njegove veličine i slave

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “O ljudi, zaista nakon mene nema poslanika, niti zajednice (ummeta) nakon vas. Zato, obožavajte svoga Gospodara, obavljajte pet namaza, postite u zakazanom mjesecu, hodočastite Kuću svoga Gospodara, dajite zekat na vaše bogatstvo drage volje i pokoravajte se svojim vladarima, ući ćete u Džennet Gospodara svoga (El-HIsal, 322) 

Imam Ali, a.s., kaže: “Veličina Stvoritelja, kada je uvidiš, umanjuje stvorenja u tvojim očima.” (Nehdžu-l-belaga, 129)

Imam Ali, a.s., kaže: “Blago onom koji sva svoja djela, znanje, ljubav, mržnju, primanja, napuštanja, govor i tišinu, rad i riječi iskreno posveti samo Bogu.” (BIharu-l-envar, sv. 77, str.289)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Srce je hram Božiji, zbog toga ne puštajte u njega nikog, osim Boga.” (Biharu-l-envar, sv. 70, str. 25)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Naši sljedbenici su oni koji se kada su sami mnogo sjećaju Boga.”

(To jest, spominjanjem Boga izbjegavaju činjenje grijeha u osami, kada nema prepreka za njegovo činjenje.) (Biharu-l-envar, sv. 93, str. 162)

Imam Bakir, a.s., kaže: “Uzvišeni Bog od ljudi očekuje dvije stvari: da priznaju Njegove blagodati, pa da im ih uveća i da priznaju pred Njim svoje grijehe pa da im ih oprosti.” (El-Kafi, sv. 2, str. 426)

Imam Husejn, a.s., kaže: “Zaista Uzvišeni Bog nije stvorio ljude, osim da bi Ga spoznali, pa kada Ga spoznaju da mu robuju, a kada mu budu robovali neće imati potrebu da robuju ničemu mimo Njega.” (Sefinetu-l-bihar, sv. 2, str. 180)

Imam Ali ibn Husejn, a.s., kaže: “Neće propasti oni vjernici koji posjeduju tri osobine: da priznaju da nema boga osim Allaha, koji nema sudruga, da vjeruju u posredovanje Allahovog Poslanika, s.a.v.a. i u bezgraničnu Božiju milost.” (Sefinetu-l-bihar, str. 517)

                                                                                                 

 

 

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa engleskog prevela: Amina Čorak

Pitanja i odgovori