Prenosi se od imama Alija da je rekao kako naše vjerovanje neće biti potpuno dok ne budemo vjerovali da ono što se dogodilo nije moglo da se izbjegne, niti dok ne budemo vjerovali da ono što će se dogoditi ne možemo izbjeći. Mnogo su me dojmile ove riječi, pa bih volio bar kratko njihovo tumačenje. Selam!