Selam,

Poštovani brate u vjeri, profesore Ekber Eydi. Moje pitanje je u vezi 46, 47. i 48. ajeta sure Al-Araf. Kad sam ove ajete pročitao bez tefsira, shvatio sam da ljudi spomenuti u ovim kur'anskim ajetima zaista zauzmaju veliki položaj na Sudnjem danu, te da oni određuju sudbinu drugima, jer oni će prepoznati stanovnika Dženneta i Džehennema. Njima će se to omogućiti, baš kao kad kažemo Maliki-jewmi-ddin (Vladara Dana Sudnjeg). Jer recimo, Allah nam šalje Časni Ku'ran preko čistog meleka Džibrila, a.s, također On nam daje život i smrt pa je i za to odredio meleke, potom odredio je meleka kiše, grmnjavine, zemljotresa. Svi ti Božiji robovi su pokorni Allahu i čekaju Njegovu odredbu. Tako mislim da su i ljudi koji se spominju u ova tri sveta ajeta određeni od Allaha da budu na vrhovima bedema (Arafa) i da sude, da igraju ulogu vladara ili suca na Sudnjem danu. Možda griješim, pa zato tražim oprost od Allaha i uputu od vas – da mi ako je moguće date komentar, jer tefsiri koje sam ja pročitao baš i nisu logični. Sa selamima i dovama. Hoda Hafes.

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021