On reče: Tako Bog – Uzvišen je On! – obavijesti Svog Vjesnika – mir neka je na nj! – da će Umejje imati vlast nad ovom zajednicom i da će vlast njihova trajati u tom razdoblju. 57. Kad bi se planine natjecale s njima, oni bi se uzdizali nad njima sve dok Bog – Uzvišen je On! – ne da dopuštenje za nestanak vlasti njihove; a tokom tog vremena podigli su zastavu neprijateljstva i mržnje protiv nas, čeljadi kuće. 58. Bog obavijesti Svog Vjesnika o onome šta će čeljad Muhammedove kuće, ljudi koji ih vole i njihovi sljedbenici dočekati od Umejja u toku njihovih dana i vlasti njihove. 59. On reče: Bog – Uzvišen je On! – spustio je u vezi s njima: Zar nisi vidio one koji su zamijenili blagodat Božiju za nevjerovanje i uzrokovali da ljudi budu u boravištu propasti, Džehennemu, u kojem su prženi, zlom prebivalištu

Navedeni su kur'anski stavci 14:28-29.

Subhanallah, teško vama na Sudnjem danu. Da li ste vi uopće razumni ljudi? Daleko bili od mene. Sunhanallah… Vi niste ljudi, vi ste od šejtana!

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021