On reče: Tako Bog – Uzvišen je On! – obavijesti Svog Vjesnika – mir neka je na nj! – da će Umejje imati vlast nad ovom zajednicom i da će vlast njihova trajati u tom razdoblju. 57. Kad bi se planine natjecale s njima, oni bi se uzdizali nad njima sve dok Bog – Uzvišen je On! – ne da dopuštenje za nestanak vlasti njihove; a tokom tog vremena podigli su zastavu neprijateljstva i mržnje protiv nas, čeljadi kuće. 58. Bog obavijesti Svog Vjesnika o onome šta će čeljad Muhammedove kuće, ljudi koji ih vole i njihovi sljedbenici dočekati od Umejja u toku njihovih dana i vlasti njihove. 59. On reče: Bog – Uzvišen je On! – spustio je u vezi s njima: Zar nisi vidio one koji su zamijenili blagodat Božiju za nevjerovanje i uzrokovali da ljudi budu u boravištu propasti, Džehennemu, u kojem su prženi, zlom prebivalištu

Navedeni su kur'anski stavci 14:28-29.

Subhanallah, teško vama na Sudnjem danu. Da li ste vi uopće razumni ljudi? Daleko bili od mene. Sunhanallah… Vi niste ljudi, vi ste od šejtana!