23:6 “osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju” Nisam baš najbolje razumio ovaj ajet. 1.Dali to znači da ako npr. netko ima robinju može sa njom imati seksualne odnose makar nisu u braku? 2.Ako već smije imati,dali ga robinja ima pravo odbiti? 3.Ako ga nema pravo odbiti,a ipak ga odbije šta je u tom slučaju musliman dužan učiniti? 4.Ako i vlasnik robinje i robinja žele imati seksualne odnose,ali to ženi od vlasnika smeta,šta je u tom slučaju dužan musliman učiniti?

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021