Upravo ova razlika dovoljna je da kažemo da je prvo djelo slobodnog izbora, učinjeno na temelju koristi vršioca te ga zbog toga smatramo zaslužnim pohvale ili kritike, nagrade ili kazne, nasuprot drugom slučaju gdje vršilac radnje ne zaslužuje ni pohvalu ni kritiku, također za njega se ne veže ni nagrada ni kazna. Dakle, riječ je o dvije vrste djela, za prvo kažemo da je svojevoljno, a za drugo da je prisilno.

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021