Da li je ispravno reći da je surovost relativna, znači da se nekom može to činiti kao surovo dok u očima drugih to nije tako. Da li bi surovost mogli definirati univerzalnom definicijom?

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021