Esselamu alejkum. Boraveći u Iranu uvjerio sam se u žalosnu činjenicu da u glavnom gradu ove velike države Teheranu, ne postoji ni jedna jedina sunijska džamija iako tamo živi više od pola miliona muslimana sunija!

Također, u razgovoru sa jednim bratom koga sam upoznao saznao sam za činjenice koje još više zabrinjavaju, o teškom životu sunija u vašoj zemlji. Veliki broj njihove uleme je ubijen, a njihove džamije i medrese postoje u samo šest ili sedam enklava, na rubnim područjima zemlje. Upoznavši se sa još nekim ljudima koji dolaze iz unutrašnjosti, tačnije iz grada Kašan, dobio sam na uvid snimke predavanja uglednih šijskih učenjaka, među kojima je i poznati Širazi koji je u svoje vrijeme bio alam (najučeniji) gdje proglašava Aišu, časnu suprugu Poslanikovu bludnicom i nevjernicom. Zgranut ovim saznanjima, jer sam do tada bio ubijeđen u iskrene namjere Iranaca po pitanju zbližavanja muslimana svih mezheba dodatno sam se raspitao o vjerodostojnosti snimaka i položaju predavača na njima. Brat iz Kašana me je opskrbio i sa snimkom hodočašća na grob ubice drugog halife Omera, te lecima na kojima se poziva na proslavu godišnjice njegova ubistva nazivajući ga sinom nemoralne žene i magarcem. Nakon povratka sa poslovnog puta, u nevjerici sam analizirao spomenuto te odlučio da vas upitam za mišljenje kako razjasniti ove suprotnosti u postupanju šija tamo i van zemlje.

Ukoliko ne dobijem zadovoljavajući odgovor namjeravam o svom trošku umnožiti materijal, te ga dijeliti s ciljem upozoravanja muslimana na ovu skupinu.

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021