Na jednom sajtu od sljedbenika Ehl-bejta sam naišao na ocjenu da je hadis o tome da je Kur’an objavljen na 7 harfova izmišljen. Ovo ne mogu shvatiti, jer je poznato da se sva duhovnost u islamu održava na broju 7 i da prva Kur´anska sura Fatiha ima 7 ajeta. Ja sam do sad smatrao ovaj hadis vjerodostojnim i razumjevao sam da se tih 7 harfova odnose na 7 stepena spoznaje Allaha, a u tom smislu ima i hadis da Kur’an ima 7 dubokih slojeva značenja. Moje pitanje je da li je ova ocjena tačna i ako jeste kako onda uspostaviti islamsku gnozu koja je utemeljena na broju 7? Neka Vas Allah nagradi za odgovor.

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021