Esselamu alejkum, poštovani profesore.

Najprije, želim Vam lijep povratak u našu sredinu.

Imam nekoliko pitanja u vezi hadisa. Nadam se da ćete shvatiti na šta ciljam. Zašto se ne pitamo, ako je hadis bio toliko važan (bilo da je sunijski ili šitski) zašto se Poslanik nije pobrinuo da sakupi barem najvažnije hadise, sve u jednu Knjigu i da da “zvanično” tumačenje Ku'rana, u koje bi onda svi ljudi bili dužni vjerovati i slijediti ga, te nakon kojeg ne bi bilo raskola i rascjepa? Zašto je trebalo čekati 200 godina poslije smrti Poslanika, s.a.v.s., da dođu Buhari i ostali poznati sakupljači hadisa, da bi se formirala vjerodostojna zbirka hadisa, koja je na kraju krajeva daleko od toga da sadrži objašnjenja za cijeli Kur'an? Da li je poznato u historiji da je Muhamed, s.a.v.s., sačinio kakvu zbirku hadisa?

Ako se toliko držimo hadisa, znači li to da se time tvrdi da Kur'an nije dovoljan kao uputa i vodilja i da su potrebni ljudski izvori da ga objašnjavaju i tumače?

Zar Allah, s.v.t., na kaže da je objašnjenje Kur'ana sam Kur'an i da je to jedini ispravan način i da je Bog taj Koji jedini ima autoritet i znanje za pojasniti i dati konačan sud bilo kojem aspektu Kur'ana, a ne ljudi i njihove riječi? Evo ja toliko, mahsus selam Vama i našoj redakciji…

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021