Ako kažemo da čovjek po svojoj biti traga za srećom i onim što mu koristi a bježi od štete i nesreće zašto onog trenutka kada se suoči sa istinom poriče iako mu istina samo može biti od koristi? Šta su razlozi ovakve čovjekove reakcije na istinu?