Ako kažemo da čovjek po svojoj biti traga za srećom i onim što mu koristi a bježi od štete i nesreće zašto onog trenutka kada se suoči sa istinom poriče iako mu istina samo može biti od koristi? Šta su razlozi ovakve čovjekove reakcije na istinu?

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021