Sve mi ide naopako: dijete, familija, nafaka, pa i ljubav! Šta da radim?