Selam, poštovani profesore. Da li mi možete pojasniti ajet gdje Allah opominje Poslanika za ponašanje prema slijepom čovjeku? Da li je on dobio ukor od Allaha i time se smatra da je počinio grijeh ili grešku, ili je to opomena drugima kroz taj dogadjaj?

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021