U časnom Kur'anu možemo vidjeti da se djela dijele na dvije kategorije. Jednu kategoriju čine loša djela, drugu dobra. Ko donese dobro djelo pa njemu je desetorostruka nagrada, a ko dođe s lošim pa neće biti kažnjen osim koliko je ono. (En'am, 160.) Dakle, ovdje su sasvim jasno djela podjelijena na dvije kategorije, što se ne slaže sa vašom podjelom vršioca djela.

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021