Esselamu alejkum!

Prije nego odgovorim na Vaša pitanja, želim da Vam uputim ispriku zbog kašnjenja s odgovorima. Imadoh par ispita na fakultetu, pa se time pozabavih i ne stigoh da Vam se javim. U nadi da ste dobro i zdravo i s dovom Allahu, dž.š., da Vama i meni podari svaki hajr, počet ću s odgovorima na Vaša pitanja:

a) Poslanik Muhammed, s.a.v.s, je za 23 godine svoje misije protumačio Kur'an do u detalje, te tako muslimanima ostavio jedan apsolutan koncept po kojem trebaju da se vladaju. Nadahnut Objavom, on je ashabe uputio na sve ono što im može koristiti, a upozorio ih na svaku štetu. Da, na taj način je obuhvatio sve korisno za muslimane, ali i za čovječanstvo u cjelini.

b) Muhammed, s.a.v.s je bio čovjek. Postoji konsenzus sunijskih učenjaka da nije činio velike grijehe, pa čak ni prije poslanstva. No, razišli su se po pitanju malih grijeha. A kad se velikani raziđu po nekom pitanju onda ne priliči meni da govorim o tome, a Vi ste vjerovatno upoznati s ovim pitanjem.

c) On je Poslanik. Kaže Uzvišeni: Muhammed je samo poslanik (Ali Imran, 144), Poslali smo te ljudima kao poslanika. (En-Nisa, 79) Poslaniku je jedino dužnost da dostavi (El-Maide, 99). U velikom broju ajeta Allah Muhammeda, s.a.v.s. oslovljava sa “poslanik”, a zaista mi nije poznato da ga negdje naziva “imamom”. Naravno da je Poslanik bio imam, no, poznato je da sunije i šije ne shvataju ovu riječ i ne tumače je na isti način, stoga bi bilo suvišno i nepotrebno da se koncentrišemo na pitanje imameta.

d) Kaže Uzvišeni: On tajne zna i On tajne svoje ne otkriva nikome, osim onome koga On za poslanika odabere. (Džin, 26-27) Nije mi sasvim jasno šta podrazumijevate pod “zbiljama Svijeta” ali apsolutno je nemoguće da neko bude na stepenu iznad poslanika, ajet na to jasno ukazuje.

e) Koliko je meni poznato, jedina spuštena religija je islam. Sve prethodne objave su od Allaha, ali su iskrivljene i kod Allaha neće biti primljene, a njihovi sljedbenici će na Sudnjam danu nastradati. Kaže Uzvišeni: A onaj ko bude zelio neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti prihvaćena, a na Ahiretu će nastradati. (Ali Imran, 85) Stoga, islam je najsavršeniji, a sve ostalo je zabluda i ništa osim zablude.

f) Allah u Svojoj knjizi kaže da je neke poslanike odlikovao nad drugima, i mi čvrsto vjerujemo da je to tako. Međutim, zašto je On odlikovao Musaa, a.s., nad recimo Ismailom, a.s., to ne znam… potrudit ću se da saznam.

I za kraj imam još jedno pitanje: Možete li mi pojasniti šta podrazumijevate pod pojmom “vahdet islamskog ummeta”? Da li mislite da zaista postoji jedinstvo islamskog ummeta? Gledajući surovu stvarnost i čitajući historiju, nalazim da je to jedinstvo izgubljeno, usuđujem se reći odmah nakon smrti Allahovog poslanika, s.a.v.s., a od tog dana rana je samo krvarila i širila se, a zaista nisam pročitao niti čuo da je nekad vladalo blagostanje između sunija i šija, prosvijetlite me ako griješim… Ili možda pod vahdetom ummeta podrazumijevate da bismo mi trebali usvojiti vaša učenja, ili pak da Vi usvojite naša pa da se tako zajedno sklonimo pod jedan krov i u blagostanju, sreći i zadovoljstvu dočekamo Mehdija. Ispravite me ako griješim, ali retorika istaknutih šitskih alima nimalo ne doprinosi jedinstvu… Također, ni sunijski učenjaci ne zaostaju mnogo za njima… Jedni druge tekfire i jedni druge pozivaju da prihvate ono što je kod njih… Kako premostiti ovu provaliju? Jesmo li Vi i ja utopisti ako to želimo?

Unaprijed zahvaljujem na odgovorima.

Esselamu alejkum.

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021