“Allahu moj! O, Ti Koji si iznad svega! Gospodaru moj!
Misliš li me kazniti Vatrom, nakon što sam svjedočio Tvoju Jednoću?
I nakon što sam Te spoznao vlastitom pameću?
I nakon što sam Te jezikom spominjao neprestajući?
I nakon što je moja unutrina iskrenu ljubav prema Tebi gajila?
I nakon moga iskrenog priznanja i moje dove, povinujući se pred Tvojom veličinom?
Daleko bilo! Ti si odveć Plemenit da bi upropastio onoga koga si odgajao;
ili, da bi udaljio onoga koga si približio;
ili, da bi prognao onoga kome si utočište dao;
ili, da bi kušnji prepustio onoga koga si zaštitio i kome si Milost svoju darovao!
E da mi je znati, Gospodaru moj, Allahu moj, Zaštitniče moj,
hoćeš li Vatrom pržiti lica koja na sedždu padaju pred Tvojom Uzvišenošću;
i jezike koji iskreno svjedoče Tvoju jednoću i hvalu Ti izriču;
i srca koja samo Tebi Božanstvo priznaju;
i svijesti koje su ispunjene znanjem o Tebi sve dok ne postadoše skrušene;
i udove moga tijela koji poslušno hite na mjesta gdje se Tebi ibadet iskazuje, i pokretima predano Tvoj oprost traže?!
Ne mislim da ćeš tako postupiti!
A nisi nas tako ni obavijestio o svojoj dobroti, o Plemeniti!
Gospodaru moj! Ti dobro znaš koliko sam ja slab u podnošenju i najmanjih kušnji ovoga svijeta i njegovih patnji i njegovih nevolja koje pogađaju njegove žitelje!
Premda je to kušnja i nevolja koja se malo zadržava, malo ostaje i kratko traje
pa, kako da podnesem kušnju onoga svijeta i goleme nevolje koje se tamo dešavaju?
A to je kušnja koja dugo traje i čije mjesto se ne mijenja,
kušnja koja neće biti umanjena kušanima.
Jer, uistinu, ona nije doli od Tvoje srdžbe, i Tvoje osvete, i Tvoje ljutnje!
To je ono što Nebesa ni Zemlja ne mogu podnijeti, pa kako bih ja, Gospodaru moj!?
Ja, rob Tvoj slabašni, malehni, ponizni, beznačajni, siromašni i pokorni.”

Es-sellamualejkum. čitao sam Kumejlovu dovu i ovaj dio mi se učinio neobičnim. i sam sam ponekad ovako razmišljao o Božijoj Dobroti i Milosti, li čemu onda strah od Njegove Kazne? Možda nisam dobro formulisao pitanje, ali nadam se da ćete mi dati barem približan odgovor i koliko toliko riješiti dilemu. Hvala.

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021