Mogu li znati koji su kosmološki dokazi Božije egzistencije iz prevoda Kur΄anske sure Ja Sin?

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021