Zanimljivo je, priznat ćete, da ako upitamo Židove, ko su najbolji ljudi, reći će da su to Esbat, oni koji su bili sa Musaom, a.s. Ako upitamo kršćane ko su najbolji ljudi, reći će da su najbolji Havarijuni, oni koji su bili sa Isaom, a.s. Međutim, najzanimljivije je, ako upitamo šije, ko su najbolji ljudi, nabrojat će nekoliko ashaba, a druge će proklinjati i psovati. Molim vas da mi pojasnite zašto se to dešava!

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021