U odgovoru na jedno pitanje ste napisali: “Međutim, razlika je u nasljedstvu Poslanikovom, s.a.v.a., gdje šiije kažu da je nasljednik Poslanikov, s.a.v.a., određen od strane Uzvišenog Boga, a kojeg je Poslanik, s.a.v.a., i predstavio narodu. Ali Ehli sunnet vjeruju da Poslanikova, s.a.v.a., nasljednika bira narod, što se i desilo.”

Mene interesuje kako se tačno zna da je nasljednik određen od strane Boga i ko je taj koji je određen i kako i gdje ga je Poslanik, s.av.s. predstavio narodu. Interesuje me tekst iz kojeg je to uzeto striktno sa lancem prenosilaca i i ko je dao ocjenu vjerodostojnosti tih prenosilaca. Želio bih da mi detaljno opišete kakva je vjerodostojnost te tvrdnje.

Hvala.

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021