Esselamu alejkum. Iako sam Vam ranije postavio nekoliko možda provokativnih pitanja, razlog tome je bilo moje neznanje i neupućenost. Nakon što sam dublje istražio šijsko učenje iz meni dostupnih knjiga sa Vaše i drugih stranica, zaključio sam da je put Imama Ehli-bejta uistinu najbliži Istini s kojom je došao naš Poslanik, a.s. Od naročito velike koristi je bila Vaša knjiga Imamet u Kur'anu, te djelo Kur'an u Islamu koje se nedavno pojavilo. Ove dvije knjige su mi gotovo u potpunosti rasvijetlile skoro sva sporna pitanja u vezi vjerovanja u Imame i šijski stav prema Kur'anu. Pošto trenutno izučavam praktične aspekte džaferijskog mezheba i sličnosti sa sunnijskim mezhebima, zanima me nešto u vezi abdesta i namaza. Na jednom mjestu sam pročitao da je sunnet ponavljati tri puta abdestke radnje pranja lica i ruku, dok na drugom mjestu stoji da je to haram te da se može ponoviti najviše dvaput. Isto tako, u vezi namaza, piše da se moraju učiti cijele sure, a ne ašereta te da postoje neke sure koje se ne smiju učiti. Ovo mi je teško palo, jer volim učiti dugo na kijamu ali nisam u mogućnosti proučiti npr. cijelu suru Bekare. Također bih zamolio da mi pojasnite pitanje kur'anskih sedždi (koliko ih ima i propis o sedždei-tilavetu). Molim vas i za objašnjenje o spajanju namaza u vezi klanjanja nafila (da li se izostavljaju) kao i način obavljanja zikra nakon namaza. Tome bih dodao i propis o noćnom namazu (da li se može kljanjati manje od 11 rekata i može li se obaviti samo jedan rekat vitra za nagradu noćnog namaza). Halalite ako sam opširan i dosadan, ali me ovo jako zanima. Allah Vas nagradio.

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021