Cijenjeni gospodine Eydi, ne znam možete li mi pomoći jer je moje pitanje vezano uz povijest islamske znanosti. Naime, u razgovoru s prijateljicom tvrdila sam da je u srednjem vijeku islam bio puno otvoreniji prema obrazovanju od katoličke crkve, u smislu da je imao puno liberalniju politiku prema školovanju i bio otvoren i za ljude koji nisu bili striktno vezani za religiju kao što je to bio slučaj s katolicima u ono vrijeme (pismeni su bili samo sveštenici, a sve ostale su palili na lomačama, jer su im bili prijetnja). Na žalost, ne mogu naći na internetu nikakve detaljnije informacije o tome, pa Vas molim da mi pomognete ako znate gdje bih mogla pronaći dokaze u prilog mojoj tvrdnji (ili prijateljičinoj ako ja nisam u pravu).

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021