Gdje je sahranjena glava Imama Husejna, a.s.? Čitali smo i čuli da je u Kairu u Egipatu.