Selam alejkum poštovani profesore.
Zahvaljujem vam se na prethodno datim odgovorima na postavljena pitanja, kako mojim vlastitim tako i mnogobrojnim drugim, i oprostite što vam na ovaj način kradem vaše dragocjeno vrijeme, ali ipak zelim da me pocastite sa jos nekoliko odgovora ukoliko ste u mogućnosti.

“A one koji vjeruju i dobra djela čine obraduj džennetskim baščama kroz koje će rijeke teći; svaki put kada im se iz njih da kakav plod, oni će reći: ”Ovo smo i prije jeli” – a biće im davani samo njima slični. U njima će čiste žene imati, i u njima će vječno boraviti. “(El Beqare, 25)

Da li ove rijeke imaju značenje same rijeke ili znanja Božijeg koje se u islamskoj terminologiji metaforički prikazuje kroz čistu vodu I da li to znači, ukoliko je tako, da ćemo I na Onom svijetu nastaviti sa stjecanjem spoznaja?
Da li ovo davanje “sličnih” plodova znači da su oni koji su ostvarili konekciju sa Onim svijetom jos na ovom svijetu već kušali plodove dženneta, odnosno da li su to plodovi voća ili su neki drugi plodovi?

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021