Šta na osnovu objašnjenja Allame Tabatabaija i hadisa možemo zaključiti u vezi sa ovim ajetom: da smo slušali i da smo razmišljali?