Moje pitanje bi glasilo: Da li je moguće da je imam Hasan Mudžteba znao za njegovo ubistvo – da će biti otrovan od svoje žene? Ako je znao, zašto je nije izolovao?

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021