Esselamualejkum!
Da li bi znali reć koliko je bilo stanovnika u Meki a koliko u Medini za vrijeme poslanika a.s. I koliko je osoba učinilo hidžru skupa sa poslanikom a.s. iz Meke u Medinu.

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021