Rekli ste da su ljudska djela stvorena od Boga, a u isto vrijeme su zapravo stvorena i od ljudi, međutim, Šejh Mufid prenosi predaju Imama Hadija gdje u odgovoru na ovakvo pitanje ukazuje da su ljudska djela stvorenja ljudi, a ne Božija stvorenja, što je u suprotnosti sa načelom “između dvije strane”.

Čovjek je došao i upitao Imam Hadija: “Da li su čovjekova djela Božija stvorenja? Ili su ljudska stvorenja?” U odgovoru Imam reče: “Da je Allah stvoritelj ljudskih djela, zašto bi ih se snebivao? Zaista Allahu su mnogobošci ogavni (Tevbe, 3)

Jasno je da Bogu nisu ogavni mušrici, već njihova nepropisna djela.

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021