Rekli ste da su ljudska djela stvorena od Boga, a u isto vrijeme su zapravo stvorena i od ljudi, međutim, Šejh Mufid prenosi predaju Imama Hadija gdje u odgovoru na ovakvo pitanje ukazuje da su ljudska djela stvorenja ljudi, a ne Božija stvorenja, što je u suprotnosti sa načelom “između dvije strane”.

Čovjek je došao i upitao Imam Hadija: “Da li su čovjekova djela Božija stvorenja? Ili su ljudska stvorenja?” U odgovoru Imam reče: “Da je Allah stvoritelj ljudskih djela, zašto bi ih se snebivao? Zaista Allahu su mnogobošci ogavni (Tevbe, 3)

Jasno je da Bogu nisu ogavni mušrici, već njihova nepropisna djela.