Islam je vjera dokaza. Ako podržavaš mišljenja onih koji dozvoljavaju posjećivanje kaburova, veličanje mrtvih, upućivanje dova njima, navedi dokaze: Kur’an, sunet ili mišljenje ashaba. Pošto ste vi “pravedni” postavit ćete is like vaše, odnosno rafidijske Kabe na vaš portal.

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021