U životu čovjeka dešavaju se razne stvari, nedaće u kojima naš razum zahtjeva odgovore, a mi ih ne znamo dati jer nismo dovoljno učeni. Mene posebno zanima obrazloženje slučajeva kada Allah daje da ostaje mnogo siročadi, primjerice kada umre hranilac porodice, a ostanu sitna djeca ili ovaj nedavni događaj sa cunamijem gdje je mnogo hiljada djece ostalo bez roditelja. Volio bih neko obrazloženje, na koje bih se pozvao kada mi šejtan počne postavljati zloslutna pitanja i čime bih ga otjerao od sebe. U nadi da ćete razumijeti šta želim, iskreno Vas selamim.

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021