Zašto je u 10. ajetu sure Mulk prvo rečeno da smo slušali, a tek zatim da smo razmišljali?

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021