Šta je osnovna poruka ajeta: A pritajili vi svoj govor ili ga glasno izrekli, zaista On dobro zna tajne u grudima?