Nagovještaj Muhammedova poslanstva u Tevratu i Indžilu

Kur'an Slavni u većem broju svojih časnih ajeta eksplicitno naznačava da su i Mūsa i Isā nagovijestili poslanstvo Muhammeda, s.a.v.a., te da su ovi njihovi nagovještaji spomenuti u Tevratu i Indžilu. Uzvišeni kaže: “Onima koji će slijediti Poslanika, vjerovjesnika, koji neće znati čitati ni pisati, kojeg oni kod sebe, u Tevratu i Indžilu, zapisana nalaze, koji će od njih tražiti da čine dobra djela, a od odvratnih odvraćati!” (7:157) “A kad Isa, sin Merjemin, reče: ‘O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed!” (61:6)

Otud je veliki broj jevreja i kršćana povjerovao u vjerovjesništvo Muhammeda, s.a.v.a., još za njegovog života, kao i nakon njegove smrti, što je neoboriv dokaz da se istaknuti nagovještaj doista nalazio u dvjema spomenutim knjigama u vremenu Poslanikovog pozivanja u islam, jer da to nije bio slučaj, tvrdnja Kur'ana o ovom nagovještaju bila bi sasvim dostatan dokaz da on nije istinit u onom što tvrdi, da Vjerovjesnik nije isitnit u onom čemu poziva, utoliko što bi jevreji i kršćani postojanje ovog nagovještaja u svojim svetim Knjigama, nesumnjivo, žestoko osporavali. To što je veliki broj jevreja i kršćana prihvatio islam za života Vjerovjesnika, s.a.v.a., te nakon njegove smrti, kao i njihovo vjerovanje u istinitost njegove tvrdnje, kategoričan je dokaz da je taj nagovještaj još uvijek postojao u ovom vremenu. Prema tome, sāmo vjerovanje u Mūsāa i Isāa, a.s., neminovno povlači za sobom i vjerovanje u Muhammeda, s.a.v.a., bez ikakve potrebe za nekom mu'džizom koja bi ukazivala na istinitost njegovog vjerovjesništva.

Naravno, mu'džiza je bila potrebna zbog drugih sljedbi, onih koje ne vjeruju u Mūsāa i Isāa, a.s., i u njima objavljene Knjige. Vidjeli smo, na temelju kategoričnih dokaza koje smo izložili, da je Kur'an Slavni trajna mu'džiza i Božanski argument Plemenitog Vjerovjesnika i istinitosti njegove tvrdnje te da brojne druge mu'džize, o kojima inače govore potpuno vjerodostojno prenesene predaje (mutevātir), zaslužuju da se u njih povjeruje više negoli u mu'džize ranijih vjerovjesnika.

Pitanja i odgovori