Saopćenje Fondacije “Mulla Sadra” povodom hutbe reisu-l-uleme Huseina efendije Kavazovića na džuma-namazu održanom 23.8.2013. godine

U ime Allaha, Milostivog Samilosnog!

Neka je slava Allahu, Gospodaru svjetova i neka je Allahov blagoslov predvodniku našem Muhammedu, porodici njegovoj čistoj i drugovima njegovim plemenitim!

وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

I izbjegavajte ono što će dovesti do smutnje koja neće pogoditi samo one među vama koji su krivi, i znajte da Allah strašno kažnjava. (El-Enfal, 25)

Draga braćo i sestre,

Hutba reisu-l-uleme Huseina efendije Kavazovića na proteklom džuma-namazu još jednom je pokazala da je Islamska zajednica Bosne i Hercegovine sigurno utočište za sve muslimane Bosne i Hercegovine, pa i cijelog regiona, te da svi trebaju biti zahvalni Bogu što se na čelu IZ Bosne i Hercegovine nalazi učena ličnost koja se svesrdno zalaže i trudi u odgovornom poslu koji podrazumijeva njegov visoki položaj.

Draga braćo i sestre,

Svi trebamo primiti na znanje činjenicu da će zasigurno svaki pojedinac koji danas svojim jezikom, perom ili djelom, svjesno ili nesvjesno, i s kojom god namjerom, dovodi do poticanja i raspirivanja podjela i neslaganja među muslimanima te do međusobnog udaljavanja njihovih srca morati stajati pred Allahom, dž.š., i odgovarati jer je uznemirio i bolom ispunio srce dragog nam Poslanika Muhammeda, s.a.v.a. Također trebamo biti svjesni činjenice da oni koji iz ovih podjela i sukoba izvlače najveću korist ni najmanje ne vjeruju u načela islama i Kur'ana te da u njihovim očima nema nikakve razlike između Sirije, Egipta, Libana, Iraka, Bahreina i Palestine. Njima je jedino važno da se prolijeva muslimanska krv, a još je i bolje ako će to biti popraćeno uzvikom “Allahu ekber!”, kako bi se ne samo prolila naša krv već i ukaljao naš obraz i pogazila naša čast! Još je i bolje ako to bude popraćeno uzvikom “Allahu ekber!”, kako bi se ne samo ukaljao naš obraz nego i obraz Muhammeda, s.a.v.a.

Fondacija “Mulla Sadra” u Bosni i Hercegovini, kao i uvijek dosada, izražava svoju punu podršku stavovima reisu-l-uleme Huseina efendije Kavazovića i obznanjuje da se protivi bilo kakvom djelovanju koje ima za posljedicu stvaranje jaza u redovima muslimana, od kojeg god pojedinca i od koje god skupine ono dolazilo. Isto tako, smatramo svojom obavezom uvažavanje njegovog mišljenja i njegovih dobronamjernih savjeta i uvijek ćemo, kao i dosada, zajedno i pod ruku s islamskim ummetom i uvaženom Islamskom zajednicom, u potpunosti ulagati sav svoj trud i napor radi postizanja konsenzusa, solidarnosti i jedinstva u redovima vjernika. Jer, smatramo da uzrok pada i propasti višestoljetne velike i napredne islamske civilizacije leži upravo u zanemarivanju ovakvih pitanja i padanju u zamku raskola.

Fondacija “Mulla Sadra” u Bosni i Hercegovini – koja se i dosada okorištavala podrškom i konsultiranjem s intelektualcima i učenjacima iz Islamske zajednice i naučnih centara u Bosni i Hercegovini – izražava zadovoljstvo što je prva naučno-kulturna ustanova koja, radi praktičnog izražavanja podrške ujedinjujućim stavovima reisu-l-uleme Islamske zajednice, poziva Fakultet islamskih nauka u Sarajevu i uvaženi Rijaset IZ da izborom svojih predstavnika za članstvo u savjetodavnom vijeću Fondacije svojim mišljenjem, prijedlozima i uputama pruže, više nego dosada, pomoć u radu ovom naučno-kulturnom kolektivu.

Neka Uzvišeni Bog vrati islamskom ummetu bratstvo, iskrenost i bliskost i neka približi srca vjernika jedna drugima!

Neka je selam svim dobrim Allahovim robovima!

26. 8. 2013.

Služba za odnose sa javnošću

Fondacija “Mulla Sadra” u BiH

Pitanja i odgovori