Stranka

Božija stranka

Onaj ko za zaštitnika uzme Allaha i Poslanika Njegova i vjernike pa, Allahova strana će svakako pobijediti.[1]

Imam Ali, mir s njim: “Da li te veseli da budeš u Božijoj, pobjedničkoj stranci? Budi bogobojazan i sve svoje poslove obavljaj dobro, jer Allah je sa onima koji su bogobojazni i čine dobra djela.”[2]

Šejtanova stranka

Njima je ovladao šejtan i učinio da zaborave na Allaha. Oni su šejtanova stranka, a šejtanova stranka će sigurno nastradati.[3]

Imam Ali, mir s njim: “O ljudi, početak pojave smutnje su strasti koje se slijede. Ako bi istina bila ogoljena i jasna, ne bi bilo ni razmimoilaženja. Međutim, uzme se malo iz ovoga, malo iz onoga, potom se to pomiješa. Ovdje šejtan ovladava svojim prijateljima, a spašavaju se oni prema kojima je Allah još ranije bio dobrostiv.”[4]

Imam Ali, mir s njim, opisujući dvoličnjake: “Oni su stranka šejtanova i pepeo vatre. Oni su šejtanova stranka, a šejtanova stranka će sigurno nastradati.”[5]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] El-Maide, 56.

[2] Gureru-l-hikem, 2828.

[3] El-Mudžadele, 19.

[4] El-Kafi, 1/54/1.

[5] Nehdžu-l-belaga, govor 194.

Pitanja i odgovori