Sloboda

Imam Sadik, mir s njim: “Onaj koji se posjeduje makar jednu od pet sljedećih osobina, nema u njemu velikog dobra. Prva je vjernost, druga pripremanje, treća stid, četvrta lijepa ćud, dok peta objedinjuje u sebi sve četiri prethodno istaknute osobine, a to je sloboda.”[1]

Svi ljudi su slobodni

Imam Ali, mir s njim: “O ljudi, Adem nije rodio ni roba niti robinju – svi ljudi su slobodni.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Ne budi rob drugome kada te je Uzvišeni Allah stvorio slobodnim.”[3]

Imam Sadik, mir s njim: “Slobodan je u svim stanjima slobodan: ako ga zadesi nesreća, on je strpljiv; ako nagrnu na njega teškoće, ne slamaju ga; ako bude zarobljen i savladan i stanje blagostanja mu se promijeni u nestašicu – kao što je bilo Jusufu istinoljubivom i povjerljivom, Allahov blagoslov s njim – nije mu štetilo slobodi to što je bio rob, pokoren i zarobljen.”[4]

Narav slobodna čovjeka

Imam Ali, mir s njim: “Otvorenost je narav slobodnih ljudi.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Stid i čednost su svojstva imana, i ona su zaista ćud slobodnih i narav čestitih.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Rob je slobodan dok je zadovoljan onim što ima, a slobodni je rob dok teži za onim što imaju drugi.”[7]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] El-Hisal, 284/33.

[2] Nehdžu-s-se‘ade, 1/198.

[3] Nehdžu-l-belaga, pismo 31.

[4] El-Kafi, 2/89/6.

[5] Gureru-l-hikem, 467.

[6] Isto, 3605.

[7] Isto, 413.

Pitanja i odgovori