Odgovor

Imam Ali, mir s njim: “Kada se umnože odgovori, izgubi se ispravnost.”[1]

Imam Ali, mir s njim: “I dobar govornik ponekad pri odgovoru zapne.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Ko požuri s odgovorom, neće naći ispravan odgovor.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Jedan od znakova vrline je ispravan odgovor.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Napusti plahovitost, razmišljaj o dokazu, čuvaj se naklapanja, da bi se sačuvao od grešaka.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Kada pokažeš strpljivost prema neznalici, bez sumnje si mu dao najbolji odgovor.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Dosta je govora na koje je odgovor šutnja.”[7]

Imam Sadik, mir s njim: “Zaista je lud onaj ko odgovori na sve ono što bude upitan.”[8]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] Nehdžu-l-belaga, izreka 243.

[2] Gureru-l-hikem, 5378.

[3] Isto, 8640.

[4] Isto, 9417.

[5] Isto, 5136.

[6] Isto, 4104.

[7] Isto, 5303.

[8] Me‘ani-l-ahbar, 238/2.

Pitanja i odgovori