KLJUČEVI ŽIVOTA 3

Knjiga Ključevi života (Mafātīhu-l-hajāt) jeste zbirka izabranih hadisa o načinu islamskog življenja, a sastavila ju je – pod nadzorom Abdullaha Dževadija Amolija – skupina autora sa vjerskog sveučilišta u gradu Komu u Iranu, među kojima su bili Muhammed Husejn Felahzade, Jedullah Mukadesi, sejjid Kemaludin Imadi, Mahmud Lutfi i Džafer Arjani.

Oni su pri sastavljanju ovog djela istražili preko šest hiljada predaja, trudeći se da sakupe hadise koji će biti korisni za sve ljude, koji mogu, obraćajući se ovoj knjizi, saznati kakav je to islamski pogled na način života, bilo da se tiče morala, kulture, društva ili politike.

Treći, ujedno najobimniji, svezak djela sastoji se iz tri dijela: (1) Odnos naroda i islamskog poretka, gdje se razmatraju pitanja vezana za politički i društveni poredak te ekonomiju; (2) Odnos čovjeka prema životinjama, gdje se govori, među ostalim, i o pravima životinja; te (3) Odnos čovjeka prema životnoj sredini, dio u kojem se predočava stav islama o pitanjima ekologije, iz kojeg se može vidjeti da je i njima islam posvetio dužnu pažnju.

Pitanja i odgovori