Ključevi života 2

Knjiga Ključevi života (Mafātīhu-l-hajāt) jeste zbirka izabranih hadisa o načinu islamskog življenja, a sastavila ju je – pod nadzorom Abdullaha Dževadija Amolija – skupina autora sa vjerskog sveučilišta u gradu Komu u Iranu, među kojima su bili Muhammed Husejn Felahzade, Jedullah Mukadesi, sejjid Kemaludin Imadi, Mahmud Lutfi i Džafer Arjani.

Oni su pri sastavljanju ovog djela istražili preko šest hiljada predaja, trudeći se da sakupe hadise koji će biti korisni za sve ljude, koji mogu, obraćajući se ovoj knjizi, saznati kakav je to islamski pogled na način života, bilo da se tiče morala, kulture, društva ili politike.

Odnos čovjeka prema samom sebi, prema drugim ljudima, prema islamskoj vlasti, životinjama i životnoj sredini predstavlja pet temeljnih oblasti koje zahvata sadržaj ove knjige. Dževadi Amoli je u uvodu istakao da cilj ove knjige nije samo pokazivanje načina življenja jednog civiliziranog čovjeka i vjernika, već je cilj otvaranje pečata s tajni načina življenja svih živih bića. Stil po kojem je djelo načinjeno podsjeća na stil djela Sevābu-l-a'māl ve ikābu-l-a'māl (Nagrade i kazne za djela) šejha Saduka, r.a., te Hil'jetu-l-muttekīn (Ukras bogobojaznih) allame Medžlisija, r.a. Iako podsjeća na navedene knjige, koje su sačinili muhadisi, djelo Ključevi života nudi i pogled na islamsko pravo te razmatranje predaja, budući da je pored navođenja hadisa pristupljeno i njihovoj tematskoj analizi. Poznavanje vremena i mogućnost usklađivanja sa prilikama u današnjem svijetu još su jedna od odlika koje ovu knjigu razlikuju od drugih.

Dževadi Amoli je jednom prilikom, govoreći o ovom djelu, istakao da vjera nije samo klanjanje namaza i učenje dova već da postoji i jedan drugi aspekt vjerovanja, kojem sama vjera pridaje veliku važnost, a o tome govore poglavlja poput onih o jelu i piću, te da su takve predaje u suštini naši istinski “ključevi života”, a sličnih predaja je mnogo. Također je kazao da ova knjiga nije samo za čitanje, već za djelovanje i postupanje po njoj.

Drugi svezak Ključeva života posvećen je temama kao što su rodbinske veze, odnosi među muslimanima, ali i među ljudima općenito.

Pitanja i odgovori