Održan međunarodni skup „Ahmed Sudi Bošnjak – život i djelo“

U Sarajevu je 15.3.2018. godine, u Velikoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke, održan Međunarodni naučni skup “Ahmed Sudi Bošnjak – život i djelo”.

Ahmed Sudi Bošnjak ubraja se u najznačajnije komentatore perzijskih klasika i arapskih gramatičkih djela u Osmanskom carstvu. Njegovi komentari perzijskih klasičnih djela tri stoljeća su korišteni kao udžbenici perzijskog jezika diljem Osmanskog carstva, a nalaze se i među prvim štampanim knjigama u Turskoj. Najveću pažnju izazvao je njegov komentar Hafizovog Divana, koji je u 19. stoljeću prevođen u Zapadnoj Evropi, a u 20. stoljeću su njegovi komentari Hafizovog Divana i Sadijevog Đulistana i Bustana prevedeni na perzijski jezik te su dobro poznati i u iranskoj naučnoj i stručnoj javnosti.

Imajući u vidu značaj ovog bosanskohercegovačkog autora, kao i činjenicu da njegovo djelo još uvijek nije u potpunosti rasvijetljeno, donesena je odluka da se organizira ovaj međunarodni naučni skup. Okupljeni su stručnjaci iz različitih domena orijentalne filologije (arabistike, iranistike, turkologije), te historije kulture i civilizacije, iz Bosne i Hercegovine, drugih zemalja Balkana, Turske i Irana s ciljem da se naučnoj, stručnoj i široj javnosti ukaže na značaj Ahmeda Sudija i njegovog naučnog djela.

Organizatori ovog skupa su bili: Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu, Fondacija Mulla Sadra iz Sarajeva i Internacionalni Microfilm Centar Noor iz New Delhija.

Na samom početku, u svojstvu predsjednika Organizacionog odbora i domaćina pozdravnu riječ je uputio direktor Gazi Husrev-begove biblioteke, mr. Osman Lavić, nakon čega su se prisutnima obratili Ghobad Solejmani, direktor Fondacije Mulla Sadra, dr. Mehdi Khajeh, direktor Internacionalnog Microfilm Centra Noor iz New Delhija, te rektor Univerziteta u Sarajevu, doktor Rifat Škrijelj.

Poslije njihovih obraćanja uvodno izlaganje je održao Seyyed Ali Asghar Mirbagherifard, profesor perzijske književnosti Univerziteta u Isfahanu, nakon čega su uslijedile četiri sesije sa 16 izlaganja. Izlagači su bili: dr. Aladin Husić, mr. Aida Mujezin, dr. Munir Drkić, dr. Slobodan Ilić, mr. Osman Lavić, dr. Ali Temizel, dr. Sabaheta Gačanin, dr. Mubina Moker, Dragica Živkova, dr. Ozan Yilmaz, dr. Đenita Haverić, dr. Namir Karahalilović, mr. Madžida Mašić, dr. Adnan Kadrić, dr. Toufiq Hashempur Sobhani.

Raznovrsnim temama koje su se, između ostalog ticale, historijskog konteksta pojave Ahmeda Sudija, središtima perzijskog jezika prema njegovim navodima, njegovim rukopisima, te stilističkom, leksičkom i gramatičkom analizom njegovih komentara, izlagači su iznijeli mnoštvo vrijednih informacija o njegovom životu i djelu.

Nakon cjelodnevnog naučnog skupa održana je promocija reprint izdanja rukopisnih djela Tadžu teradžim i Ihja ulumu-d-din iz fonda Gazi Husrev-begove biblioteke koja su štampana u saradnji sa Internacionalnim Microfilm Centrom Noor iz New Delhija. Promotori su bili hafiz Haso Popara, bibliotekar na fondu rukopisa Gazi Husrev-begove biblioteke, dr. Mehdi Hadž Piri, direktor Centra Noor iz New Delhija i dr. Ghobad Soleimani, direktor Fondacije Mulla Sadra iz Sarajeva.

Dan prije naučnog skupa je, u prostorijama Biblioteke, upriličen prijem za direktore i predstavnike nacionalnih biblioteka iz regiona: Martinu Rozman Salobir iz Slovenije, Tatjanu Petrić iz Hrvatske, Antoniu Arahovu iz Grčke, Lasla Blaškovića iz Srbije, Vjenceslavu Ševaljević iz Crne Gore, i direktora Nacionalne i univerzitetske biblioteke u Bosni i Hercegovini, dr. Ismeta Ovčinu, koji su, također, prisustvovali naučnom skupu.

Pitanja i odgovori